UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Werkgroepen en commissies

UKB richt zijn activiteiten op de volgende aandachtsgebieden:

 • Project UKB Implementatie Worldshare Platform: Algemene informatie en regelmatige voortgang over het UKB Project Implementatie Worldshare Platform voor medewerkers van UKB instellingen en overige belangstellenden.
 • Benchmarking: Jaarlijks verzamelt UKB gegevens om de prestaties van de universiteitsbibliotheken onderling te kunnen vergelijken en beoordelen.
 • CAMBIN: bevorderen van de efficiëntie en effectiviteit van de documentaire wetenschappelijke informatievoorziening binnen de academische geneeskunde.
 • Commissie Bijzondere collecties: De Commissie Bijzondere Collecties is ontstaan door een fusie van de drie voormalige commissies Handschriften, Kaarten en Gedrukte Werken.
 • Werkgroep Collectiemanagement: Afstemming van collectievorming en -beheer om nationaal een hoogwaardig aanbod aan wetenschappelijke informatie te kunnen bieden. Zie ook Cambin, het Convent van Academische Medische Bibliotheken in Nederland.
 • Coördinatiepunt Research Impact: Het Coördinatiepunt richt zich op initiatieven die bijdragen aan (het vergroten van) research impact.
 • Werkgroep Digital Humanities: Het doel van de werkgroep Digital Humanities is om door kennisdeling en samenwerking het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van digital humanities op een hoger plan te brengen.
 • Werkgroep Learning Spaces is per oktober 2015 opgehouden te bestaan.
 • Werkgroep Bibliotheken en Open & Online Onderwijs: De Werkgroep Bibliotheken en Open & Online Onderwijs bekijkt de rol van de bibliotheek bij onderwijsondersteuning.
 • Gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting (GOO): Het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting (GOO), dat functioneerde in UKB/OCLC-verband, is per 1 januari 2012 opgehouden te bestaan. 
 • Werkgroep Innovatie: UKB-leden maken gezamenlijk beleid voor de innovatie van de digitale bibliotheek.
 • Overleg Hoofden Back Office Processen (OHB): Krimpende middelen nopen tot verdere rationalisering van interne processen. Afstemming vindt plaat in het Overleg Hoofden Back Office Processen
 • Overleg Hoofden Publieksdiensten (OHP): Ten gevolge van de digitalisering van informatie en informatieverwerking verandert de dienstverlening aan medewerkers en studenten. Bij veel bibliotheken spelen daarbij dezelfde uitdagingen. Hierover wordt afgestemd in het Overleg Hoofden Publieksdiensten (OHP).
 • Werkgroep Licenties: Door in consortiumverband licenties af te sluiten vergroot UKB de beschikbaarheid van digitale wetenschappelijke informatie tegen een acceptabele prijs. Binnen UKB houdt de werkgroep Licenties zich bezig met de beleidsvorming inzake licenties; de werkgroep is het aanspreekpunt voor het SURFdiensten Licentiebureau, aan wie UKB de bemiddeling heeft uitbesteed.
 • Werkgroep Open Access: UKB is een groot voorstander van het open access (OA) publicatiemodel waarbij wetenschappelijke informatie vrijelijk op het internet beschikbaar wordt gesteld. De werkgroep open access richt zich op het vinden van gemeenschappelijke doelen en actiepunten zodat de open access activiteiten van de verschillende universiteitsbibliotheken zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.
 • Werkgroep Research Data: De WG research data heeft als doel kennisuitwisseling in UKB en het overdragen van deze kennis naar de universitaire research gemeenschap.

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.