UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Digital humanities

Digital humanities is voor UKB-bibliotheken in verschillende gradaties nieuw. Het doel van deze werkgroep is om door kennisdeling en samenwerking het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van digital humanities op een hoger plan te brengen. Aan de hand van casussen werkt de werkgroep aanbevelingen uit voor verschillende thema's, zoals DH en onderwijs, collecties als data en auteursrecht m.b.t. tekst- en datamining.

Leden
Steven Claeyssens (KB, secretaris)
Michiel Cock (VU)
Ben Companjen (LEI)
Esther ten Dolle (UvA)
Iris van der Knaap (UU, voorzitter)
Pieter van Leeuwen (EUR)
Marian Papavoine (TiU)
Ruth Peeters (RU)
Maarten Seegers (UM)
Peter Verhaar (LEI)
Lotte Wilms (KB)
Jelga van der Zee (RUG)

Liaison dr. E.J.B. Knibbeler (KB)

Interessante links
CLARIAH, de nationale infrastructuur voor de digitale geesteswetenschappen
Ehumanities.nl, nationaal platform voor digitale geesteswetenschappen
DHBenelux, jaarlijks congres
DH+Lib NL&VL, discussiegroep voor Nederland en Vlaanderen
LIBER Digital Humanities & Digital Cultural Heritage Working Group
ADHO, Alliance of Digital Humanities Organizations (inclusief de Libraries and Digital Humanities Special Interest Group
**DH+Lib, internationale discussiegroep

Documenten
DH en Bibliotheken - vision paper
Rondetafelgesprek georganiseerd door de werkgroep op Digital Humanties Benelux (2018)
Reactie van de werkgroep op het implementatievoorstel Richtlijn auteursrecht (2019).)

Laatst gewijzigd op 2 juni 2020

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.