UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Werkgroep digital humanities

Digital humanities is voor UKB-bibliotheken in verschillende gradaties nieuw. Het doel van deze werkgroep is om door kennisdeling en samenwerking het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van digital humanities op een hoger plan te brengen. Aan de hand van casussen werkt de werkgroep aanbevelingen uit voor verschillende thema's, zoals samenwerking met onderzoekers, tekst- & datamining en duurzaamheid.

Leden
Steven Claeyssens (KB, secretaris)
Michiel Cock (VU, voorzitter)
Ben Companjen (LEI)
Esther ten Dolle (UvA)
Odin Essers (UM)
Iris van der Knaap (UU)
Ariane Moerland (RU)
Marian Papavoine (TiU)
Henriette Reerink (UvA)
Maarten Seegers (UM)
Peter Verhaar (LEI)
Lotte Wilms (KB)
Jelga van der Zee (RUG)

Liaison Maria Heijne (UvA)

Interessante links
CLARIAH, de nationale infrastructuur voor de digitale geesteswetenschappen
Ehumanities.nl, nationaal platform voor digitale geesteswetenschappen
DHBenelux, jaarlijks congres
DH+Lib NL&VL, discussiegroep voor Nederland en Vlaanderen
LIBER Digital Humanities & Digital Cultural Heritage Working Group
ADHO, Alliance of Digital Humanities Organizations (inclusief de Libraries and Digital Humanities Special Interest Group
DH+Lib, internationale discussiegroep

Laatst gewijzigd op 31 mei 2018

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.