UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Research Data

De WG research data heeft als doel kennisuitwisseling in het UKB en het overdragen van deze kennis overdragen naar de universitaire research gemeenschap.

Het overkoepelend thema van de UKB werkgroep zal zijn: de rol van de U(K)B in het Front Office-Back Office model, in de levenscyclus van Onderzoeksdata. De uitwerking zal worden vertaald in een aantal thema’s die hierop aansluiten.

De UKB werkgroep research data vormt de basis van het netwerk van UKB medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van Onderzoeksdata. Regelmatig contact tussen deze medewerkers in dit relatief nieuwe en dynamische werkveld van de UKB draagt bij tot het behoud van het netwerk, het stimuleert samenwerking, en zorgt ervoor dat de uitwisseling van kennis en ervaringen wordt voortgezet. Van de continuïteit van samenwerking en kennisuitwisseling gaat kracht uit en dit kan bijdragen tot het vermijden van ‘dubbel doen’ of ‘dubbel het wiel uit vinden’.

Een bijeenkomst van de werkgroep zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft de informatie uitwisseling, waarin stand van zaken met betrekking tot het niveau van data dienstverlening binnen de instellingen zal worden uitgewisseld. In het tweede deel zal dieper op een thema worden ingegaan.

Voor de werkgroep zal iedere UKB bibliotheek één medewerker afvaardigen.

LEDEN (in willekeurige volgorde):

UKB liaison

Rapportage over de bijeenkomsten zal plaatsvinden op de Research Data Wiki (https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Research+Data+Wiki) van SurfNet

Interessante links:

Nationaal Plan Open Science
Landelijk coördinatiepunt research data management
LIBER RDM Working Group

Links naar (mede) georganiseerde bijeenkomsten

Celebrating Data: What Next (2018)
FAIR werksessie 2017
LCRDM data stewardship ‘meet your peers’ bijeenkomsten (2017-2)
LCRDM data stewardship ‘meet your peers’ bijeenkomsten (2017-1)
The making of RDM policy (2016)
Themasessie voor UKB directeuren (2015)
SURFacademy Masterclass Research Data Management in Nederland (2014)

Laatst gewijzigd: 16 september 2019

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.