UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Organisatie en beleid

UKB bestaat uit de dertien universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. De plenaire vergadering, waaraan alle bibliothecarissen deelnemen, komt 6 x per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, aangevuld door een ambtelijk secretaris.

Deelnemende instellingen 

Geassocieerde instellingen

Ter ondersteuning heeft UKB een aantal commissies en werkgroepen ingesteld.

Dagelijks bestuur UKB

Leden UKB

Geassocieerde leden

Beleidsplan UKB 2011-2015 Archief jaarverslagen en beleidsplannen UKB

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.