UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Organisatie en beleid

UKB bestaat uit de dertien universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. De plenaire vergadering, waaraan alle bibliothecarissen deelnemen, komt 6 x per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, aangevuld door een ambtelijk secretaris.

Onze missie: Het UKB samenwerkingsverband ondersteunt en versnelt wetenschappelijke vooruitgang door onderlinge expertises te verdelen, te concentreren en te verbinden in (inter)nationale netwerken.

Deelnemende instellingen 

Geassocieerde instellingen

Ter ondersteuning heeft UKB een aantal commissies en werkgroepen ingesteld.

Dagelijks bestuur UKB

Leden UKB

Geassocieerde leden

Archief jaarverslagen en beleidsplannen UKB

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.