UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Open access

De UKB-werkgroep Open Access houdt de ontwikkelingen op het gebied van Open Access bij voor de universiteitsbibliotheken en hogescholen, en formuleert waar nodig actiepunten die door de leden van de werkgroep of hun collega’s in de instellingen kunnen worden opgepakt.

De werkgroep stelt ook adviezen op aan de UKB over deelname in verschillende Open Access scenario’s en initiatieven. Denk aan deelname van het UKB-consortium aan DOAJ en SCOAP3.

Momenteel ondersteunt de werkgroep, in samenwerking met de werkgroep Licenties, de voorbereidingen die worden getroffen voor het landelijk stakeholdersoverleg, waarin wordt besproken hoe de ambities van staatssecretaris Dekker (2012-2017) met betrekking tot Open Access kunnen worden vormgegeven. (Brief staatssecretaris:)

De mijlpalen in de plannen van Dekker zijn 60% Open Access in 2018 en 100% Open Access in 2024. Dekker legt de nadruk op Open Access via de uitgevers, dus via het publiceren in Open Access tijdschriften. Omdat hij ook heeft aangegeven dat er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de transitie, wil de UKB de rol die de Green Road kan spelen in de transitie niet onderschatten. Het gebruik van de Institutional Repositories wordt in dit licht door de UKB dus als essentiële strategie aangegeven. 

De activiteiten van de werkgroep zijn verdeeld onder de leden. De samenstelling van de werkgroep is:

Interessante links:
Open Access Nederland
Nationaal Plan Open Science
Plan S NWO
Plan S cOAlition S
Roadmap Open Access VSNU 2018-2020
Uitgeversdeals Open Access
VSNU Open Access 1
VSNU Open Access 2

_Laatst gewijzigd: 7 April 2020

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.