UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Overleg Hoofden Publieksdiensten (OHP)

Het OHP is een werkgroep van UKB voor het aandachtsveld publieksdiensten. De werkgroep houdt zich bezig met de transitie van de bibliotheekvoorziening waarin de fysieke bibliotheek evolueert naar een Library Learning Centre. De diverse HRM aspecten en de veranderende dienstverlening vormen de belangrijke terugkerende thema's op de bijeenkomsten van deze werkgroep.

Taken

  • Adviseren van UKB over gewenste samenwerking bij publieksdiensten
  • Adviseren andere werkgroepen UKB op raakvlakken met publieksdiensten
  • Deelnemen aan de realisatie van het werkprogramma van UKB voor onderwerpen op het terrein van publieksdiensten
  • Presenteren voortgang samenwerking in UKB-bijeenkomsten
  • Onderlinge uitwisseling van werkwijzen en ontwikkelingen. Identificatie van 'best practices'
  • Adviseren Advieswerkgroep en Stuurgroep GII over de IBL-infrastructuur.

Meer informatie

Vergaderfrequentie

Het OHP overlegt vier keer per jaar.

Leden

Leden van het OHP hebben een leidinggevende functie bij hun bibliotheek op het gebied van publieksdiensten.

ir. W.J.S.M. (Wilma) van Wezenbeek (TU Delft Library) – liaison UKB

Gewijzigd op: 14 januari 2020

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.