UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Archief Nieuws en agenda

24-05-2013: Informatieve bijeenkomst over de implementatie van WMS bij Tilburg University, meer info

26-04-2013 / 27-04-2013: After Bielefeld Conference, meer info
Inloggen: Kies "Klicken Sie hier, um sich mit zusätzlichen Rechten anzumelden!" / Kies "Anmeldung mit lokaler Elpub-Nutzerkennung" / Gebruikersnaam ("Nutzerkennung"): ABC_2012 / Wachtwoord ("Passwort"): Par$pants&12 / Kies "Dateien anzeigen" / Kies het gewenste document

08-04-2013 / 10-04-2013: UKSG Connecting the Knowledge Community, Conference 2013 and Exhibition, meer info

14-01-2013 / 16-01-2013:  8th International Digital Curation Conference, "Infrastructure, Intelligence, Innovation: driving the Data Science agenda", Mövenpick Hotel, Amsterdam, meer info

13-06-2012 NVB/IFLA Satellite Conference "The Future of Information and Library Associations", 7-9 augustus 2012, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, meer info

13-06-2012 Ticer International Summer School 2012, meer info

13-06-2012 Ticer International Summer School 2012 Directors Course, meer info

13-06-2012 Symposium Stichting Academisch Erfgoed "Collecting today for tomorrow" en Dijksterhuislezing, 22.06.2012, Filmzaal “De Zwarte Doos” (TU/e campus), Den Dolech 2, Eindhoven, meer info

13-06-2012 8th International Digital Curation Conference "Infrastructure, Intelligence, Innovation: driving the Data Science agenda", 14-16 January 2013, Mövenpick Hotel, Amsterdam (aanmelden vanaf september/oktober). Meer info / Call for papers

02-01-2012 UKB Beleidsplan 2011-2015:  De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar 'the cloud'. Klik hier voor de volledige tekst

02-01-2012 UKB Strategic Plan 2011-2015: The Academic Library on its Way to the Cloud. Click here for fulltext

01-08-2011 Opheffing GOO - Brief inzake opheffing per 01.01.2012 van het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting 

21-06-2011 Ir Wilma van Wezenbeek benoemd tot directeur van TU Delft Library

19-05-2011 Nieuwe directeur UB Nijmegen benoemd per 1 oktober 2011

28-04-2011 Voorzitter UKB kondigt vertrek aan per 1 augustus 2011

xx-05-2011 UKB statement  - zorg over Elseviers beleid Open Access, mei 2011 

02-11-2010 Verslag van de 12e European ICOLC Conference, 3-6 oktober 2010, Amsterdam - Verslag Nol Verhagen:

23-01-2009 UKB ondertekent ICOLC Global Economic Crisis Statement

11-03-2008 UKB presenteert het jaarverslag 2006-2007

20-12-2007 De Digitale Vitrine van de RUG-bibliotheken bestaat 1 jaar! In december 2006 zijn de vakreferenten van de Bibliotheek van de RU Groningen begonnen met de Digitale Vitrine: een selectieve aanwinstenlijst in de vorm van een weblog, waardoor een podium is geschapen om regelmatig belangrijke en interessante aanwinsten onder de publieke aandacht te brengen.u

14-12-2007 John Gilbert heeft op 14 december 2007 afscheid genomen als bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Maastricht. Op die datum organiseerde de UB het symposium 'Change, Innovation, Creativity, New Solutions and Concepts' te zijner ere. John Gilbert is opgevolgd door Anja Smit, die eerder bibliothecaris van de UB in Nijmegen was.

21-06-2007 UKB en Springer tekenen open access intentieverklaring  (persbericht)

01-03-2007 UKB presenteert Beleidsplan2007-2010

21-06-2006 In haar jaarverslag van 2005 blikt UKB met enige tevredenheid terug op het jaar waarin met de grote wetenschappelijke uitgevers big deal-overeenkomsten zijn gesloten en de Keur der wetenschap werd gelanceerd

13-04-2006 Handleiding UKB-deselectiebeleid. UKB-bibliotheken werken samen op het gebied van collectiemanagement. Eén van de gebieden waarover afspraken worden gemaakt is het deselectiebeleid: van iedere publicatie zal één exemplaar in Nederland bewaard blijven. De spelregels voor deselectie zijn samengevat in een regeling deselectiebeleid: de bewaarfunctie.

16-01-2006 Gezamenlijke reactie op EU 'i2010' Online Consultation. De 'online consultation' van de EU inzake 'i2010 Digital Libraries' heeft drie zusterorganisaties van kleine EU-landen ertoe gebracht gezamenlijk een reactie te formuleren. De VOWB (Vlaanderen), de IUA (Ierland) en UKB (Nederland) pleiten er gezamenlijk voor om ook het erfgoed in de kleine talen niet te vergeten.

11-05-2005 UKB sluit licenties met grote internationale uitgevers. UKB is er in geslaagd nieuwe overeenkomsten te sluiten met een aantal vooraanstaande wetenschappelijke uitgevers. De Nederlandse universiteiten krijgen volledige toegang tot de wetenschappelijke tijdschriften van Wiley, Springer en Elsevier.

10-05-2005 Presentatie Keur der Wetenschap. Ruim 200 Nederlandse wetenschappers gaan hun volledige oeuvre aan wetenschappelijke publicaties - circa 25.000 documenten - gratis toegankelijk maken op de website Keur der Wetenschap.

02-05-2005 Alex Klugkist, bibliothecaris van de UB Groningen is op 29 april 2005 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Alex Klugkist (Assen, 1945) is al vijftien jaar bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Zowel (inter)regionaal, provinciaal als nationaal heeft hij vele bestuursfuncties in het bibliotheekwezen uitgeoefend.

21-04-2005 José Frijns volgt per 1 augustus 2005 Daan Schut op als bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek van de VU. Frijns was werkzaam als hoofd van de medische bibliotheek van het AMC in Amsterdam.

10-03-2005De International Coalition of Library Consortia heeft de Preferred Practices voor het sluiten van licenties bijgesteld. UKB is actief lid van ICOLC en was ook betrokken bij deze vernieuwing.
Zie de vernieuwde ICOLC Preferred Practices

02-12-2004Op 18 november 2004 startte de Digitale Bibliotheek van de UB Groningen een weblog. Het weblog is Engestalig gericht op 'scholarly online publishing, open access, and library related technology'. Het is gericht op vakgenoten, betrokken bij de ontwikkelingen in de digitale bibliotheek.

01-12-2004 SURF onderschrijft Berlin Declaration Open Access - Op 1 december 2004 heeft SURF de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities ondertekend. De Berlin Declaration roept onderzoekers op om hun wetenschappelijk materiaal aan iedereen vrijelijk beschikbaar te stellen via repositories op het internet.

22-11-2004  Kurt de Belder is benoemd tot bibliothecaris van de Leidse universiteit, Josje Calff tot adjunct-bibliothecaris. Samen met dr. Janus Linmans zijn zij per 1 februari 2005 verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de universiteit op het terrein van de wetenschappelijke informatievoorziening.

18-11-2004Google introduceert de beta-versie van de zoekmachine Google Scholar. Google selecteert sites met wetenschappelijk verantwoorde inhoud: wetenschappelijk artikelen, rapporten, proefschriften, etc. Ook citaten worden getoond, met verwijzing naar de bron al staat deze niet altijd online. Helaas is er weinig full text direct toegankelijk.

29-10-2004 OCW onderzoek 'Kennis in Kaart' - Het Ministerie van OCW heeft een onderzoek laten doen naar de ambities en resultaten van Hoger onderwijsinstellingen. Per universiteit en hogeschool worden prestatie-indicatoren gegeven.

23-09-2004 OCW begroting 2005 - In 2005 is het motto: van woorden naar daden. OCW bezuinigt, maar maakt ook geld vrij voor enkele specifieke zaken. De totale begroting van OCW voor 2005 bedraagt 26,6 miljard euro. Ten opzichte van 2004 is de begroting met 900 miljoen euro toegenomen.

20-07-2004 Rapport House of Commons "Scientific publications: free for all?" Het Engelse House of Commons heeft een onderzoek gedaan naar de markt van wetenschappelijke publicaties. Hiervoor zijn diverse uitgevers gehoord, zowel uit de traditionele richting als uit de Open Access beweging. In het rapport beveelt de commissie aan om Institutional Repositories in te richten, te vergelijken met het Nederlandse DARE-project. Ga naar het volledige rapport.  Zie ook de reactie van de British Library

01-07-2004 Tariefsdifferentiatie in NCC/IBL systeem
Per 1 juli 2004 zijn er verschillende tarieven in het interbibliothecair leenverkeer voor profit en non-profit instellingen. Klik verder voor meer achtergrondinformatie.

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.