UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Nieuws en agenda

Heeft u ook een nieuwtje? Meld het de webredacteur: UKB mailbox

Nieuws

UKB tekent The Hague Declaration over open science

UKB heeft de doelen van The Hague Declaration onderschreven door de declaratie gezamenlijk te ondertekenen. Alle ondertekenaars verklaren dat er geen auteursrechtelijke beperkingen mogen zijn op wetenschappelijke resultaten en onderzoeksdata. Iedereen moet feiten en data vrij kunnen analyseren. Licenties en copyrightregels mogen daarvoor geen drempels opwerpen. De kenniseconomie heeft belang bij wereldwijde open toegang, ofwel open science. Volgens de verklaring moet in de Europese copyrightregels vastliggen dat auteurs het recht op (her)gebruik van data en teksten niet verliezen door een contract met een uitgever te tekenen. (juli 2015)

Akkoord met SAGE

Uitgeverij SAGE en de Nederlandse universiteiten hebben een tweejarig akkoord over de transitie naar open access. Deze overeenkomst stelt onderzoekers in staat om open access te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften van SAGE. Voor een deel hebben universiteiten open access publiceren afgekocht, waardoor wetenschappers hun artikelen vrij toegankelijk kunnen maken voor een breed publiek zonder er zelf extra voor te hoeven betalen. Bovendien geldt een kortingstarief als Nederlandse onderzoekers buiten de afkoop om nog meer artikelen open access publiceren. In het akkoord is ook afgesproken dat de toegang voor wetenschappers tot SAGE-journals met 122 titels wordt verruimd naar 730 titels.

De uitbreiding van de toegang in combinatie met het afkopen van een groot deel van de open access publicaties is goed nieuws voor de Nederlandse wetenschappers. Zij zien hun eigen artikelen wereldwijd vrij toegankelijk worden en krijgen daar bovenop toegang tot meer traditionele tijdschriften om artikelen te lezen die nog niet open access zijn. ‘Dit akkoord is een belangrijke stap voor de Nederlandse wetenschap richting open access. Het is budgetneutraal, terwijl het aantal afgekochte open access publicaties toeneemt,’ aldus Koen Becking, voorzitter van de Tilburg University en onderhandelaar namens de VSNU. (juli 2015)

Bijeenkomsten 2015

Bijeenkomsten 2016

Gewijzigd op: 3 november 2015

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.