UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Nieuws en agenda

Heeft u ook een nieuwtje? Meld het de webredacteur: UKB mailbox

Nieuws

UKB ondersteunt OA2020-The Initiative

Vanuit Nederland is er brede steun voor het OA2020 Initiative dat een snelle en vlekkeloze transitie wil bewerkstelligen van wetenschappelijk publiceren in het traditionele abonnementenmodel naar open access. Op een conferentie in Berlijn in december 2015 is de Expression of Interest geformuleerd op initiatief van de Max Planck Gesellschaft, die in 2003 ook aan de wieg stond van de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. De ‘Expression’ is bij de lancering al ondertekend door ruim 30 internationale onderzoeksorganisaties. Vanuit Nederland zijn dit NWO, VSNU en UKB. (21 maart 2016)

Open access akkoord met Wiley

De Nederlandse universiteiten en uitgeverij John Wiley and Sons Inc. hebben een akkoord bereikt waardoor wetenschappelijke medewerkers van de universiteiten de mogelijkheid krijgen om hun artikelen in open access te publiceren in ongeveer 1.400 tijdschriften van voornoemde uitgever. Nederlandse onderzoekers hoeven daarvoor zelf geen aanvullende vergoeding te betalen. Het akkoord is afgesloten voor de periode 2016-2019. In het akkoord is ook geregeld dat alle wetenschappers en studenten die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit, toegang hebben tot alle artikelen in de wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Door het akkoord gaat het aantal open access artikelen van Nederlandse wetenschappelijke auteurs verder stijgen. Het Nederlandse onderzoek wordt hierdoor internationaal nog zichtbaarder. Dit komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en onze economie. Dat is de reden dat ook de Nederlandse overheid groot voorstander is van open access. Meer informatie over deze deal en Frequently Asked Questions (FAQ) op de site van de VSNU. (3 februari 2016)

Nederlandse universiteiten en Elsevier bereiken principeakkoord over open access en abonnementen

Lees het persbericht van VSNU hier. (10 december 2015)

UKB tekent The Hague Declaration over open science

UKB heeft de doelen van The Hague Declaration onderschreven door de declaratie gezamenlijk te ondertekenen. Alle ondertekenaars verklaren dat er geen auteursrechtelijke beperkingen mogen zijn op wetenschappelijke resultaten en onderzoeksdata. Iedereen moet feiten en data vrij kunnen analyseren. Licenties en copyrightregels mogen daarvoor geen drempels opwerpen. De kenniseconomie heeft belang bij wereldwijde open toegang, ofwel open science. Volgens de verklaring moet in de Europese copyrightregels vastliggen dat auteurs het recht op (her)gebruik van data en teksten niet verliezen door een contract met een uitgever te tekenen. (juli 2015)

Akkoord met SAGE

Uitgeverij SAGE en de Nederlandse universiteiten hebben een tweejarig akkoord over de transitie naar open access. Deze overeenkomst stelt onderzoekers in staat om open access te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften van SAGE. Voor een deel hebben universiteiten open access publiceren afgekocht, waardoor wetenschappers hun artikelen vrij toegankelijk kunnen maken voor een breed publiek zonder er zelf extra voor te hoeven betalen. Bovendien geldt een kortingstarief als Nederlandse onderzoekers buiten de afkoop om nog meer artikelen open access publiceren. In het akkoord is ook afgesproken dat de toegang voor wetenschappers tot SAGE-journals met 122 titels wordt verruimd naar 730 titels.

De uitbreiding van de toegang in combinatie met het afkopen van een groot deel van de open access publicaties is goed nieuws voor de Nederlandse wetenschappers. Zij zien hun eigen artikelen wereldwijd vrij toegankelijk worden en krijgen daar bovenop toegang tot meer traditionele tijdschriften om artikelen te lezen die nog niet open access zijn. ‘Dit akkoord is een belangrijke stap voor de Nederlandse wetenschap richting open access. Het is budgetneutraal, terwijl het aantal afgekochte open access publicaties toeneemt,’ aldus Koen Becking, voorzitter van de Tilburg University en onderhandelaar namens de VSNU. (juli 2015)

Bijeenkomsten 2016

Gewijzigd op: 24 maart 2016

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.