UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Licentiebeleid

Veel wetenschappelijke informatie heeft vandaag de dag een elektronische verschijningsvorm. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een nieuwe vorm van contacten tussen bibliotheken en uitgevers en tot een heel nieuwe manier van het aanbieden van wetenschappelijke tijdschriften aan de gebruikers van universiteitsbibliotheken. Een belangrijk speerpunt van UKB is daarom het maken van goede afspraken - commercieel en juridisch - met uitgevers over prijzen en toegang tot informatie.

De UKB-werkgroep Licenties behartigt de belangen van de UKB-instellingen voor een zo breed mogelijke toegang tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. De werkgroep werkt samen met het SURFdiensten Licentiebureau.

Leden

Surfmarket

Achtergronden

Laatst gewijzigd: 1 oktober 2019

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.