UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

GOO

Het Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting (GOO), dat functioneerde in UKB/OCLC-verband, is per 1 januari 2012 opgehouden te bestaan. Door de opheffing van het Samenwerkingsverband gaan de Nederlandse Basisclassificatie, de Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus en de onderwerpsgegevens over naar OCLC. 

OCLC wil bibliotheken die het instrumentarium of de data van GOO willen blijven gebruiken naar vermogen faciliteren. Bibliotheken die in 2012 passief of actief gebruik willen blijven maken van GOO(-onderdelen), bijvoorbeeld om specifieke vakgerichte collecties op onderwerp te ontsluiten, kunnen daarover contact opnemen met Daniel van Spanje bij OCLC.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. de Nederlandse Basisclassificatie kunt u contact opnemen met Els Peters, voorzitter van de werkgroep Collectiemanagement van UKB.

Laatst gewijzigd: 24 november 2015

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.