UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Bibliotheken en Open & Online Onderwijs

Doel

De SHB-UKB-SURF werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van open onderwijs en open onderwijsmateriaal. De werkgroep heeft leden afkomstig uit hogeschoolbibliotheken, universiteitsbibliotheken en SURF. De ondersteuning van open en/of online onderwijs krijgt steeds meer aandacht van bibliotheken, die van oudsher meer op onderzoek gericht waren. Vernieuwing en digitalisering van onderwijs en onderwijsmateriaal vraagt om activiteiten die passen bij het werk van de bibliotheken en bij de competenties van informatiespecialisten. De werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs stimuleert kennisdeling en organiseert activiteiten om HB’s en UB’s te stimuleren deze groeiende rol actief op te pakken.

Thema's

De werkgroep kent een brede samenstelling, met 40 leden en is verdeeld in vijf themagroepen, met ieder een trekker en een aantal actieve leden. De werkzaamheden richten zich op vijf onderwerpen:

 1. Auteursrechten: De bibliotheek als expertisecentrum auteursrechten adviseert en faciliteert bij het gebruiken en delen van online onderwijsmateriaal.
  Trekker: Cora van Bijsterveld (TU Delft)
 2. Open science en open education: Open science bouwt niet alleen op open access en open data maar ook op open education en levert ook mogelijkheden voor open education. Bibliotheken zijn al voortrekkers bij open access en pakken die rol nu ook op voor open educational resources (OER).
  Trekker: Gaby Lutgens (Universiteit Maastricht)
 3. Online informatievaardigheden: De bibliotheek biedt haar eigen onderwijs online en open aan en geeft daarmee niet alleen het goede voorbeeld, maar ontwikkelt zo ook actief course formats die voor andere cursussen kunnen worden ingezet.
  Trekker: Wilma van den Brink (Hogeschool/Universiteit van Amsterdam
 4. Beheer van informatie en ontwikkeling van onderwijsmateriaal: Open en online onderwijsmateriaal wordt samen met de bibliotheek (her)vindbaar en herbruikbaar bewaard. Bibliotheekmedewerkers ondersteunen bij het maken van video’s en webcolleges en samen met docenten maken zij MOOCs en andere online courses.
  Trekker: Sylvia Moes (Vrije Universiteit)
 5. Kennisdeling: De bibliotheken delen hun ontwikkelingen voor open en online onderwijs en brengen hun ondersteuning naar buiten.
  Trekker: Nicole Will (TU Delft)

Activiteiten

In het werkplan 2019 staat per thema beschreven welke activiteiten uitgevoerd worden.

Op 11 oktober 2019 wordt de "Themabijeenkomst Open en Online onderwijs: hoe ondersteunen de bibliotheken daarbij" gehouden. Voor meer informatie, klik hier.

Leden

Interessante links:

SURFspace SIG Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

Laatst gewijzigd: 30 september 2019

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.