UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Commissie Bijzondere Collecties

De Commissie Bijzondere Collecties is een fusie van de voormalige Commissies Handschriften, Kaarten en Gedrukte Werken.

  • De doelstellingen van de Commissie voor de komende beleidsperiode luiden als volgt:
  • Voorbereidingen treffen voor de uitbouw van Delpher voor de gezamenlijke beschikbaarstelling van digitale bijzondere collecties .
  • Landelijk uniformeren van formats t.b.v. digitale catalogisering voor niet-gangbare materialen zoals handschriften en beeldcollecties, met het oog op de overgang naar Worldshare.
  • Verder ontwikkelen van de Encoded Archival Description methode (EAD) voor het beschrijven van verzamelingen in een landelijke redactie.
  • Het beheren en ter beschikking stellen van digital born bestanden (zoals typografische ontwerpen, manuscripten, kaarten & geodata, archieven) en het bespreken van beheer en beleid m.b.t. landelijk collectiemanagement en verzamelzwaartepunten. 

Leden

Werkgroepen

UKB liaison

Contact

Laatst gewijzigd: 16 november 2018

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.