UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Collectiemanagement

Binnen UKB wordt al sinds vele jaren op diverse manieren gewerkt aan het bevorderen van landelijk collectiemanagement.

Doel

Het uitgangspunt van collectiemanagement is: versterking door samenwerking. Afstemming van de collecties biedt de mogelijkheid om de druk op de lokale budgetten te verkleinen en het aanbod aan de gebruikers te vergroten. Gezamenlijk zorgen de deelnemers dan voor een zo breed mogelijke dekking van relevante wetenschappelijke informatie en voorkomen onnodige overlap.

De werkgroep Collectiemanagement houdt zich bezig met de volgende beleidsonderwerpen:

Achtergronden

In 2002 is de UKB-Werkgroep Collectiemanagement in de plaats gekomen van de Stuurgroep en Gebruikersraad Coördinatie van Collectievorming (CvC).

Leden

UKB liaison

Matthijs van Otegem (EUR)

Contact

Els Peters (RU)

Laatst gewijzigd: 15 mei 2018

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.