UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

CAMBIN

De doelstelling van CAMBIN is het bevorderen van de efficiëntie en effectiviteit van de documentaire wetenschappelijke informatievoorziening binnen de academische geneeskunde, door ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen, het ontwikkelen van een integraal en landelijk beleid, en door het bewaken van de kwaliteit van de informatievoorziening.

Leden van CAMBIN zijn de vertegenwoordigers van de 8 Academische Medische Bibliotheken in Nederland.

CAMBIN kent formeel geen voorzitterschap; coördinator is de bibliotheek van de locatie van de volgende CAMBIN-bijeenkomst.

Vergaderfrequentie

CAMBIN vergadert ongeveer zes keer per jaar, afwisselend in en onder voorzitterschap van één van de lidbibliotheken, en bespreekt onderwerpen op bovengenoemd gebied.

Cambin heeft een eigen website: http://cambin.nl/

Leden

Laatst gewijzigd: 7 januari 2018

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.