UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Benchmarking

Via benchmarking meten en vergelijken de 13 universiteitsbibliotheken van het samenwerkingsverband UKB hun kengetallen. De gegevens hebben betrekking op de budgetverdeling, collectievorming, de effectiviteit van de dienstverlening etc. Het instrument wordt regelmatig bijgesteld om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek.

De resultaten van de benchmarking zijn alleen toegankelijk voor leden.

Leden

Publicaties

  • Henk Voorbij, Prestatie-indicatoren van bibliotheken. Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief. Juli 2013, II 651, p 1-51. http://www.iwabase.nl.proxy.uba.uva.nl:2048/iwa-base/index.asp?subject=showdocument&id=3496 (alleen toegankelijk via licentie)
  • Henk Voorbij, Ten years of experience with benchmarking in Dutch academic libraries. Library statistics for the twenty-first century world / (edited by) Michel Heaney. München: KG Saur, 2009, p 245-260. IFLA Publications 138 
  • Henk Voorbij, Academic library benchmarking in the Netherlands: a comparative study. Performance measurement and Metrics 10, 2009, 1, p 59-72 
  • H. Laeven en A. Smit, A project to benchmark University Libraries in the Netherlands In: Library Management 24 (2003) 
  • H. Voorbij, Benchmarking van wetenschappelijke bibliotheken. In: Informatie Professional (2001, nr. 4) 
  • H. Voorbij, Een benchmarking instrument voor de UB. Kwaliteitsverbetering door onderlinge vergelijking. In: Informatie Professional (2000, nr. 12) 
  • Frowein, J.C., A.H. Laeven en H.J. Voorbij, Benchmarking van wetenschappelijke bibliotheken. Utrecht: Stichting SURF / IWI en UKB, 2000, 149 pg. ISBN 90-74256-12-0.

Links

Laatst gewijzigd: 21 september 2018

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.