UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Organisatie en beleid


UKB bestaat uit de dertien universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. De plenaire vergadering, waaraan alle bibliothecarissen deelnemen, komt 6 x per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, aangevuld door een ambtelijk secretaris.

Deelnemende instellingen 

 

 

Geassocieerde instellingen

Ter ondersteuning heeft UKB een aantal commissies en werkgroepen ingesteld.

 

Dagelijks bestuur UKB

 

 

 

Leden UKB

 

Geassocieerde leden

 

Beleidsplan UKB 2011-2015
Archief jaarverslagen en beleidsplannen UKB
Documenten: 

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.