UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

Nieuws en agenda

Heeft u ook een nieuwtje? Meld het de webredacteur: UKB mailbox

Nieuws

Elsevier en TDM

UKB heeft op 14 juli 2014 samen met vele andere consortia, organisaties en bibliotheken in Europa een open brief aan uitgever Elsevier ondertekend.

In deze brief wordt Elsevier opgeroepen haar huidige beleid voor text- en data mining (TDM) te wijzigen. Bovendien wordt Elsevier opgeroepen haar licentievoorwaarden aan te passen. Hiermee zou zij een positief voorbeeld aan andere uitgevers kunnen geven.

Lees de brief hier.

SCOAP3

Op 12 februari 2014 heeft UKB haar steun toegezegd aan het SCOAP3 project.

Met het SCOAP3-initiatief wil CERN een aantal gerenommeerde tijdschriften op het terrein van ‘high energy physics’ geheel of gedeeltelijk open access maken. Methode: alle abonnementsgelden die de uitgevers nu binnen krijgen voor deze titels garanderen voor een paar jaar, in ruil voor het open access maken van die titels (golden road). Hiervoor is een consortium opgericht van alle licentie/abonnementhouders in de wereld voor die titels. CERN is zowel de host organisatie van dit consortium als ook lid.

Inmiddels wordt er ook ondersteuning geboden vanuit de Europese politiek en binnen Nederland vanuit de NWO en NIKHEF. De start van het Consortium SCOAP3 is 1-1-2014. Daarmee is de looptijd van het project 2014-2016 (3 jaar).

Landen die besluiten mee te doen, ondertekenen een Memorandum of Understanding met specifieke bijlagen per land. Surfmarket zal tekenen namens Nederland (UKB en NIKHEF). 

Bijeenkomsten 2015

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.